Skip to content
Home » Regulamin

Regulamin

Witamy w najlepszeranking

Niniejsze zasady i warunki stanowią regulamin korzystania ze strony internetowej najlepszeranking.

Przyjmujemy, iż odwiedzając tę stronę jednocześnie akceptujesz w całości niniejszy Regulamin. Dalsze korzystanie ze strony internetowej najlepszeranking nie jest możliwe, jeśli odmawiasz zaakceptowania zasad i warunków przedstawionych na tej stronie.

Poniższa terminologia odnosi się do niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, Wyłączenia Odpowiedzialności  oraz jakichkolwiek bądź wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, czyli osoby odwiedzającej stronę i akceptującej zasady i warunki Firmy. „Firma”, „My”, „Nasz” i „Nas”, odnosi się do naszej Firmy. „Strona”, „Strony”, lub „My/Nas”, odnosi się jednocześnie do Klienta i nas samych, lub tylko Klienta bądź tylko nas samych. Wszystkie zwroty odnoszą się do oferty, akceptacji i uiszczenia płatności, niezbędnych do świadczenia przez nas usług na rzecz Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w innej formie, w celu spełnienia potrzeb Klienta w zakresie usług/produktów oferowanych przez Firmę, w zgodzie z i podlegając obowiązującemu prawu.

Powyższa terminologia może być użyta w różnych formach językowych tj. w formie pojedynczej, mnogiej, rodzaju męskim lub żeńskim oraz pisana wielką literą, i nadal będzie odnosić się do wspomnianych wyżej pojęć.

Pliki Cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Przeglądając stronę najlepszeranking, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności najlepszeranking.

Większość współczesnych interaktywnych witryn internetowych korzysta z plików cookie, aby pobrać dane użytkownika odwiedzającego stronę. Pliki cookie stosowane są w niektórych miejscach na naszej stronie po to, by zapewnić jej funkcjonalność i łatwość przeglądania dla odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych również stosują pliki cookie.

Licencja

O ile nie ustalono inaczej, Firma najlepszeranking oraz/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej

odnoszących się do całej zawartości witryny najlepszeranking. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Dozwolonym jest przeglądanie i/lub drukowanie

treści z https://najlepszeranking.pl/ na własny użytek, z pewnymi ograniczeniami określonymi w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

Publikowania w innych miejscach treści pochodzących z https://najlepszeranking.pl/

Sprzedawania, wynajmowania oraz udzielania sublicencji na treści z https://najlepszeranking.pl/

Kopiowania i powielania materiałów z https://najlepszeranking.pl/

Rozpowszechniania materiałów z najlepszeranking w całości lub części (chyba że treści zostały stworzone w celu rozpowszechniania)

Komentarze Użytkowników

Niniejsza umowa jest ważna od momentu jej opublikowania.

Niektóre sekcje naszej witryny umożliwiają użytkownikom pisanie i wymienianie między sobą opinii, informacji, materiałów i danych (‘Komentarze’). najlepszeranking nie prześwietla, nie edytuje, nie publikuje i nie przegląda Komentarzy, zanim trafią na stronę. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów lub opinii zespołu najlepszeranking, ich agentów i partnerów afiliacyjnych. Komentarze reprezentują pogląd i opinię osoby, która pisze taki komentarz. W zakresie przewidzianym obowiązującym prawem najlepszeranking nie będzie ponosił odpowiedzialności za Komentarze ani też jakąkolwiek stratę pieniężną, szkodę czy wydatki spowodowane i/lub poniesione wskutek użycia i/lub napisania i/lub pojawienia się Komentarzy na stronie.

najlepszeranking zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy oraz usuwania jakichkolwiek Komentarzy, które uzna za niestosowne, obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób naruszające niniejszy Regulamin.

Niniejszym oświadczasz i zapewniasz, że:

Masz prawo do pisania Komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz wszelkie konieczne licencje i zgody, aby tak czynić;

Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi, patentowymi, do znaków towarowych oraz wszystkimi pozostałymi prawami własności należącymi do osób trzecich;

Komentarze nie zawierają treści zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych oraz w jakimkolwiek stopniu łamiących prawo ani też treści naruszających prywatność;

Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania czy promowania działalności lub zwyczaju, ani też nie będą przedstawiać działalności komercyjnej lub nielegalnej.

Niniejszym udzielasz najlepszeranking niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystanie, kopiowanie, edytowanie oraz upoważnienie innych do wykorzystania, kopiowania i edytowania Twoich Komentarzy w jakiejkolwiek formie, formacie i medium.

Stosowanie Hiperłączy do Naszych Treści 

Następujące organizacje mogą podlinkować naszą stronę bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;

Wyszukiwarki;

Organizacje informacyjne;

Bazy firm online – jeśli znajdziemy się na ich liście, mogą podlinkować naszą stronę za pomocą hiperłącza, tak jak robią to w przypadku innych firm; oraz biznesy akredytowane, za wyjątkiem nachalnych organizacji non-profit, sklepów charytatywnych, a także grup dobroczynnych zbierających fundusze, którym nie wolno linkować naszej strony.

Wymienione wyżej organizacje mogą podlinkować naszą stronę główną, nasze publikacje, a także pozostałe informacje na stronie, tak długo jak link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, poparcia lub aprobaty dla linkującej strony i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony umieszczającej link.

Zastrzegamy sobie prawo rozważenia i zaakceptowania, wyłącznie według własnego uznania, innych zapytań o możliwość linkowania, pochodzących od następujących typów organizacji: powszechnie znane instytucje, dostarczające informacji konsumenckich i/lub biznesowych, jak np. Izby Handlowe czy Związki Konsumentów; firmy internetowe; stowarzyszenia dobroczynne bądź inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym witryny charytatywne, dystrybutorzy baz firm online; portale internetowe; firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne oraz stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o udostępnienie linków od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) link nie przedstawiałby w złym świetle ani nas, ani naszych akredytowanych firm (na przykład, stowarzyszeniom branżowym lub innym organizacjom reprezentującym z natury podejrzany rodzaj działalności, jak możliwości pracy z domu, nie wolno linkować naszych treści); (b) organizacja nie ma u nas niechlubnej historii; (c) podlinkowanie naszej strony jest dla nas bardziej korzystne niż jego brak lub podlinkowana treść jest wysoce spójna z przekazem w newsletterze czy w innej formie komunikacji w ramach realizacji misji organizacji.

Wymienione wyżej organizacje mogą podlinkować naszą stronę główną, nasze publikacje, a także pozostałe informacje na stronie, tak długo  jak link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, poparcia lub aprobaty dla linkującej strony i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony umieszczającej link.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w paragrafie 2 i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej witryny, powinieneś nas powiadomić, wysyłając email na adres: contact@najlepszeranking.com.

Pamiętaj, by podać swoje imię, nazwę Twojej organizacji, informacje kontaktowe (takie jak telefon i/lub email), a także adres URL Twojej strony internetowej, listę wszystkich adresów URL, na których zamierzasz podlinkować naszą stronę oraz listę adresów URL naszej strony, które chciałbyś udostępnić. Zastrzegamy sobie 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogę udostępnić link do naszej strony internetowej w następujący sposób:

Poprzez użycie nazwy naszej firmy; lub

Korzystając z adresu internetowego (URL), do którego prowadzi łącze; lub

Wykorzystując każdy inny opis naszej witryny internetowej bądź przywołanych treści, który ma sens w kontekście zawartości strony, na której umieszczone są linki.

Zabrania się wykorzystywania logo najlepszeranking oraz innych grafik firmy bez umowy licencyjnej.

Iframes

Bez uprzedniego zatwierdzenia i zgody wyrażonej na piśmie, zabrania się tworzenia ramek wokół naszych stron internetowych lub wykorzystywania innych technik, które zmieniają wizualną prezentację bądź wygląd naszej witryny.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania w dowolnym czasie i według własnego uznania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego odnośnika do naszej strony internetowej.

Na taką prośbę zgadzasz się niezwłocznie usunąć linki do naszej strony. Również zastrzegamy sobie prawo do zaktualizowania w dowolnym czasie niniejszego regulaminu i zasad wykorzystywania linków. Kontynuując linkowanie do naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu dotyczącego wykorzystywania linków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej bądź na stronie połączonej link budzący jakiekolwiek zastrzeżenia, możesz nas o tym powiadomić.

Rozważymy prośby usunięcia linków, ale nie mamy obowiązku tego robić ani bezpośrednio odpowiadać na Twoją wiadomość.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były poprawne, nie możemy zagwarantować ich kompletności i dokładności; nie zobowiązujemy się również do tego, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści udostępniane na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć

i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami powstającymi w związku z Twoją stroną internetową. Linki, które mogłyby

zostać zinterpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub kryminalne oraz takie, które naruszają, w inny sposób łamią albo opowiadają się za naruszeniem

praw osób trzecich, nie mają prawa pojawić się na Twojej stronie ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wykluczamy wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i jej użytkowania (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje wynikające z prawa, a odnoszące się do zadowalającej jakości, przydatności dla określonego celu i/lub użycia należytej staranności i umiejętności). Nic w niniejszym zastrzeżeniu nie:

ogranicza lub wyklucza naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć bądź okaleczenia wynikające z zaniedbania;

ogranicza lub wyklucza naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo bądź świadome wprowadzenie w błąd;

ogranicza w żaden sposób jakichkolwiek naszych lub Twoich zobowiązań, które nie są zgodne z obowiązującym prawem; lub

wyklucza jakichkolwiek naszych lub Twoich zobowiązań, które zgodnie z obowiązującym prawem nie mogą być wykluczone.

Ograniczenia i wyłączenia zawarte w tej sekcji i innych częściach niniejszego zastrzeżenia: (a)

podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszelkie odpowiedzialności wynikające z niniejszego zastrzeżenia

bądź będące powiązane z przedmiotem zastrzeżenia, w tym odpowiedzialność umowną oraz deliktową

(łącznie z zaniedbaniem) oraz za naruszenie obowiązku ustawowego.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody w zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie oferowane są bezpłatnie.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego regulaminu, prosimy o kontakt.